De Loopbaanvitaalscan is ontwikkeld door ervaren testontwikkelaars op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk welbevinden. Zij zijn werkzaam geweest bij PI-media. De inhoud van de Loopbaanvitaalscan is gebaseerd op onderzoek van Schaufeli en omvat thema’s zoals energie, leefstijl & welbevinden, richting en zingeving in relatie tot de loopbaan, dynamiek, flexibiliteit, communicatie & competentie.

Inzicht in individuele en collectieve vitaliteitbeleving

De Loopbaanvitaalscan geeft inzicht in de individuele en de collectieve vitaliteitbeleving en kan ingezet worden op individueel en organisatieniveau. Het beoogde effect is dat mensen en organisaties zich bewust worden van de factoren die van invloed zijn op hun vitaliteitbeleving om op basis daarvan meer regie te nemen over hun eigen vitaliteit en de teamvitaliteit.


Een veelgebruikte scan

De Loopbaanvitaalscan wordt al een aantal jaren gebruikt in verschillende branches. Inmiddels hebben minstens 20.000 mensen de scan ingevuld. Er is ruimschoots ervaring opgedaan met het gebruik van de vitaliteitscan in een combinatie van individueel niveau en teamniveau.

Resultaten

Op individueel niveau levert het op dat men zich bewust wordt van werkdruksignalen en hoe men daar persoonlijk het beste in kan handelen. Op teamniveau levert het onderzoek op dat zaken die de vitaliteit vanuit de organisatie beïnvloeden, bespreekbaar gemaakt worden om vervolgens verbeteracties in te zetten.

Zie ook de factsheet