Werken aan werkgeluk

Werkgeluk ervaar je als je positieve emoties voelt en plezier hebt in je werk. Als je voldoening voelt door het groeien en benutten van je eigen talent en het gevoel hebt bij te kunnen dragen aan een hoger doel. Hoe past werken aan werkgeluk binnen onze visie op HRM? Je leest het in deze blog.

Chief Happiness Officer
Er zijn bedrijven die een Chief Happiness Officer (CHO) benoemen. Is dat een goede nieuwe functietitel voor mij? Ik word er een beetje lacherig van, want ik vind het een overdreven benaming. Maar het dekt wel beter de lading van waar ik voor sta in mijn vak dan HR-manager.

Kort onderzoek naar Resource Management
Laten we eens kijken naar de definitie van Resource Management: “Resource Management betekent het beheer van middelen. In deze context wordt met middelen bedoeld:
• personeel
• machines
• productie eenheden
• grondstoffen
Resource Management is het streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijke werkbaarheid. Door goed beheer, van de inzet van de juiste personen en middelen op de juiste plaats, binnen een organisatie zal de organisatie optimaal kunnen functioneren.”

Mensen kun je niet gelijk schakelen aan machines
Mensen gelijk schakelen aan machines en dergelijke is niet echt mijn visie. Het werkt nu eenmaal niet zo dat je personeel inkoopt, ze aansluit, op het knopje on/off drukt en het werkt. Dat je berekent hoe lang het mee gaat, wat de jaarlijkse afschrijving is en na een aantal jaren is het afgeschreven en kan het weg.

Wat is goed beheer?
Ook roept de eerder genoemde definitie de vraag op: wat is goed beheer? Beheer klinkt als reactief. Als er een probleem is of dreigt te ontstaan wordt HR ingeschakeld. Er ontstaat een vacature, iemand is lang ziek, functioneren gaat niet naar wens, medewerker loopt vast of wil zich ontwikkelen.

De kern: de juiste persoon op de juiste plaats
Pro-actief is problemen vóór zijn. De ontwikkelingen in de organisatie (en maatschappij) vragen om voortdurende bijsturing van plannen en processen. Mensen zetten dat in gang en mensen moeten zich daarbij kunnen aansluiten. De juiste persoon op de juiste plaats is wel een goede kern van HRM. Maar hoe weet je dat?

7 aandachtspunten voor een Chief Hapiness Officer
Door constant oog te hebben voor zowel de processen in de organisatie als hoe het gaat met de mensen in de organisatie kun je pro-actief de juiste personen op de juiste plaats krijgen. En daar komt de CHO weer om de hoek kijken. In PW. (PersoneelsWerk) lees ik de volgende 7 aandachtspunten voor een CHO.

  1. Veel tijd en aandacht besteden aan medewerkers.
  2. Zorgen dat de basis op orde is wat betreft leiderschap, ICT, communicatie en overleg, werkdruk, werksfeer en werkomgeving.
  3. Zorg voor een wetenschappelijke onderbouwing uit de positieve psychologie van Martin Seligman. Er is geen passend format voor werkgeluk, het gaat altijd om maatwerk.
  4. Werkgeluk is niet altijd blij zijn, maar jezelf kunnen zijn en kunnen leren van je fouten.
  5. Bedrijven en organisaties die met werkgeluk bezig zijn, zijn succesvoller. Dat is de conclusie van diverse onderzoeken. Maar werkgeluk dwing je niet af, dus blijf zorgen voor oprechte aandacht.
  6. Iedere medewerker vraagt zich (soms) af ‘wat vind ik belangrijk’ en ‘waar wil ik naartoe’. Dat gaat over je eigen talenten kunnen volgen en ontwikkelen (doen waar je goed in bent) en ook: voel ik mij verbonden met het doel en de waarden van de organisatie?

Werken aan werkgeluk past bij onze visie
De conclusie: werken aan werkgeluk sluit heel goed aan bij onze visie op HRM. Het ondersteunt onze missie Doen waar je goed in bent. Meer weten? Neem dan contact met ons op.