Wil je je relaties goed onderhouden en je klanten juist bedienen? En daardoor opdrachten binnenhalen? Én wil je hier beter in worden? Dan is de training en coaching Netwerken – Profileren – Acquireren perfect voor jou! Het gaat hier om het opbouwen van relaties, goed werk leveren en nieuwe opdrachten binnenhalen, omdat de klant graag met je werkt. Alle partijen zijn in hun kracht en daar staat Doen Waar Je Goed In Bent voor.

Wat Netwerken – Profileren – Acquireren oplevert

Het hoofd van de team Tax van een middelgroot accountantskantoor heeft de vraag: ‘Hoe halen wij meer opdrachten binnen via onze collega’s? Ik wil een natuurlijke attitude ontwikkelen bij mijn team waarin het zien van kansen en het binnenhalen van opdrachten een natuurlijk proces wordt.’
In een tweedaagse training met voor ieder teamlid drie coachmomenten heeft iedereen stappen gezet in zijn profilering en dat ook geoefend. Er is casuïstiek geoefend met interne en externe klanten; zijn er actieplannen gemaakt op basis van de geprognotiseerde jaaromzet; elk teamlid heeft twee van zijn acties uitgevoerd door coaching begeleid.
Team Tax sloot af in een sterke teamgeest en veel plannen. Na een half jaar blijkt een vervolg niet nodig. Team Tax heeft het te druk.

Opbouw van het programma

Het leertraject is opgebouwd uit verschillende modules met training en coaching. Wij zetten dit programma in voor bedrijven maar ook als open training met coaching. Totale tijdsbeslag is 6 dagdelen in coaching en training:

  • Een TalentScan om een basis te leggen voor een stevige Personal Branding. In het coachgesprek daarna gaat het om de eigen stijl van netwerken en de profilering op basis van je talenten en drijfveren.
  • Op basis van de TalentScan schrijft iedereen zijn persoonsprofiel. Dit is uitgangspunt voor de eigen Personal Branding en het Unique Selling Point. Vragen die beantwoord worden: wat onderscheidt jou als professional in de organisatie waarin je werkt? Aan het eind van deze module heeft iedereen een professioneel profiel, een elevator pitch en SMART(heldere en eenduidige)-acties om te netwerken binnen de organisatie waarin iedereen werkt.
  • De Personal Branding vraagt om congruentie tussen de binnen- en buitenkant. Dit vraagt vaak om coaching. Bijvoorbeeld omdat iemand onzeker is over zijn profiel en zijn kracht nog niet kan laten zien.
  • Netwerken en warme acquisitie. In deze module maken we een vertaalslag naar externe profilering en de personal branding van de organisatie. Je ziet de relatie tussen persoonlijke en organisatorische branding. Je weet hoe je het klantennetwerk in kaart brengt en hoe je effectief netwerkborrels en –bijeenkomsten bijwoont. Je leert de waarde van de relatie inschatten, een lastige klant ‘bedienen’ en een actieplan opstellen met SMART-resultaten. Naast kennis opdoen kom je ook in actie. Je bereidt de eerste drie netwerk/acquisitiegesprekken voor, je voert deze en we evalueren de gesprekken.
  • Je leert de waarde kennen van social media. Je past je LinkedIn-profiel aan de gewenste situatie aan en kent de mogelijkheden van LinkedIn voor company-gebruik en profilering. Je presenteert jezelf op een goede manier op LinkedIn en weet hoe je LinkedIn kunt inzetten om de doelen uit je actieplan te bereiken.

Meer weten?

Meer weten over netwerken voor opdrachten? Neem contact met ons op. Ook als je wil netwerken om je relaties te versterken of wil netwerken voor een nieuwe baan helpen we je graag.