Duurzame Inzetbaarheid kijkt met een andere bril naar mensen en organisaties. Onze omschrijving van Duurzame Inzetbaarheid is: ‘Motivatie, vakkennis, gezondheid en een goede werk-privébalans zijn bepalend voor de inzetbaarheid van een medewerker. Veranderingsbereidheid en het kunnen en willen werken aan employability zijn een voorwaarde om ook duurzaam te blijven. Werkgever en werknemer zijn beiden aan zet!’ *

*Deze omschrijving is een aangepaste versie van het Nationaal Platform voor DI

Duurzame inzetbaarheid plaatst al het instrumentarium in een ander perspectief. De doelen zijn verschoven. Dat is dus ook meteen de meerwaarde. Daarom spreken wij het liefst van Duurzaam HR-beleid.

Aanpak bij Duurzame Inzetbaarheid als rode draad

Bij al onze opdrachten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid vinden wij drie punten essentieel:

  • Dat dat wat goed is in een organisatie, blijft behouden. Wij vieren wat werkt! Dus al het instrumentarium dat een organisatie al inzet, blijft onderdeel van het Duurzame HR-beleid. Dat kan bijvoorbeeld zijn: de performance management-cyclus, POP-gesprekken, opleidingen, trainingen, coaching, doorstroom, leiderschapsontwikkeling, loopbaanvitaliteitscan, verzuimbeleid, balans werk-privé.
  • Ten tweede: zet kleine stappen. Heb oog voor haalbaarheid en de langere termijn.
  • Tenslotte: betrek alle lagen binnen de organisatie bij Duurzame Inzetbaarheid, want werkgever en werknemer zijn beiden aanzet!

Meer weten?

Als onze visie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.